Home / no / สคบ. จัดประชาพิจารณ์กฎหมายใหม่คุม E-commerce และขายตรงฯ

สคบ. จัดประชาพิจารณ์กฎหมายใหม่คุม E-commerce และขายตรงฯ

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์  เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้เป็นประธานเปิด “โครงการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นต่อ
“ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ….” ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์   อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง เป็นธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตสูง และมีผู้เกี่ยวข้องที่หลากหลายทั้งในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งนำไปใช้เป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม รวมทั้งผู้บริโภค ทั้งกลุ่มนักธุรกิจ ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง มีการร้องเรียนเข้ามายังสคบ. เพิ่มขึ้น จึงเห็นเป็นการสมควรที่จะต้องมีการพัฒนาข้อกฎหมายต่างๆ เพื่อเป็นการควบคุมดูแลและกำกับให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยได้มีการออกกฎหมายกระทรวงใหม่ ๒ ฉบับ คือ“ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ….” และเมื่อมีการออกกฎหมายใหม่ จึงจำเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำแนวคิด ปัญหา และข้อเท็จจริงจากหลายๆ ภาคส่วน มาปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้แทนจากสมาคมขายตรงและตลาดแบบตรง เครือข่ายผู้บริโภค รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 

 

 

 

 

 

About mlmpress

Check Also

โคเรีย คิง ออกแถลงการณ์ พร้อมทำตามมติสคบ.

หลังจากที่ประชุ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *