Home / Direct Sale & E-commerce / สมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง สร้างมาตรฐานการทำงานธุรกิจ

สมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง สร้างมาตรฐานการทำงานธุรกิจ

สมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง

6 บริษัทผู้ประกอบธุรกิจทีวีโฮมช้อปปิ้ง ทรูช้อปปิ้ง-ช้อปแชนแนล-โอช้อปปิ้ง-ทีวีดีโมโม่-ไฮช้อปปิ้ง-ทีวีไดเร็คผนึกกำลังสร้างมาตรฐานการทำงานธุรกิจ ทีวีโฮมช้อปปิ้งในประเทศไทย เพื่อยกระดับสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจโฮมช้อปปิ้งให้ได้มาตรฐานสากล และการดูแลผู้บริโภค ให้ได้รับสิทธิอันชอบธรรมจากการใช้บริการโฮมช้อปปิ้ง ด้วยสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมั่น (The Symbol of Trust) 

สมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง

ายทรงพล ชัญมาตรกิจ นายกสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) หรือ (THA) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์กระทะที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภค สอบถามถึงมาตรฐาน ประสิทธิภาพ จริยธรรม ของการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมถึงการทำงานของ ทีวี โฮมช้อปปิ้งอย่างไรก็ตามสมาคมฯ มีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าธุรกิจโฮมช้อปปิ้งในประเทศไทยเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ดูแลผู้บริโภคอย่างดีที่สุด ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจริง ศักยภาพ สรรพกำลังของผู้ประกอบการโฮมช้อปปิ้ง จึงมั่นใจได้ว่าผู้บริโภคจะได้รับสิทธิอันชอบธรรมจากการใช้บริการโฮมช้อปปิ้งด้วยมาตรฐานของสมาคมฯ ที่มีข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้สมาชิกได้ปฏิบัติตาม เพื่อจะบรรลุมาตรฐานธุรกิจที่เราทำร่วมกัน และประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค

 สมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง 

สำหรับรูปแบบการทำ ทีวี โฮมช้อปปิ้ง เป็นรายการทีวีที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอ และจำหน่ายสินค้า โดยการสื่อสารข้อมูลเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภค มีเรื่องราวนำเสนอที่สนุก เร้าใจ และกระตุ้นให้คนดู ตัดสินใจซื้อทันที โดยนำเสนอในรูปแบบการพรีเซนต์สินค้าด้วยโชว์ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละโฮมช้อปปิ้ง พร้อมให้ข้อมูลและรายละเอียดของสินค้า ราคาและโปรโมชั่นของแถม เบอร์โทรติดต่อ รวมไปถึงการรับประกันสินค้าที่ชัดเจนสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง

สมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) หรือ (THA) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 โดยมีผู้ประกอบธุรกิจทีวี  ช้อปปิ้ง 6 บริษัท ประกอบด้วย 1.บริษัท ทรู จีเอส จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจโฮมช้อปปิ้งช่อง ทรู ช้อปปิ้ง”  2.บริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจโฮมช้อปปิ้งช่อง ช้อป แชนแนล” 3.บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช้อปปิ้ง จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจโฮมช้อปปิ้งช่อง โอ ช้อปปิ้ง” 4.บริษัท ทีวีดี ช้อปปิ้ง จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจโฮมช้อปปิ้งช่อง ทีวีดี โมโม่” 5.บริษัท ไฮ ช้อปปิ้ง จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจโฮมช้อปปิ้งช่อง ไฮ ช้อปปิ้งและ 6.บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.ดูแลผู้บริโภคให้ได้รับสิทธิอันชอบธรรมจากการใช้บริการโฮมช้อปปิ้ง 2.ยกระดับการประกอบการธุรกิจโฮมช้อปปิ้งไทยให้มีประสิทธิภาพและจริยธรรม 3.เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของการประกอบการโฮมช้อปปิ้ง ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน 4.สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์กับหน่วยงานราชการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการโฮมช้อปปิ้งและผู้บริโภคอย่างมีนัยสำคัญ 5.เป็นศูนย์กลางข้อมูล ข่าวสารและเป็นแหล่งพบปะ ปรึกษาหารือให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง และ 6.จัดสันทนาการ, สัมมนาให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสมาคมโฮมช้อปปิ้ง 

สมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง

เพื่อให้สิ่งเหล่านี้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมสมาคมฯ เราจึงจัดทำสปอตโฆษณา 30 วินาที เพื่อการันตีความมั่นใจ “The Symbol of Trust” ให้ผู้บริโภคแน่ใจได้ว่าจะได้รับสิทธิคุ้มครอง 5 ประการดังนี้ 1.Return Policy นโยบายรับคืนสินค้า 2.Quality Guarantee รับประกันคุณภาพสินค้า 3.Product Liability รับผิดชอบต่อความปลอดภัยในการใช้สินค้า 4.After Sale Service มีบริการหลังการขาย 5.Rules & Regulations ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง สมาชิกสมาคมทั้ง 6 บริษัท จึงได้ตกลงและสมัครใจที่จะช่วยกันประชาสัมพันธ์และติดสัญลักษณ์ (โลโก้)  The Symbol of Trust ไว้ในช่วงเวลาการขาย เพื่อให้ผู้บริโภคได้เห็นและมั่นใจในการซื้อสินค้าผ่านช่องทางโฮมช้อปปิ้งต่อไป

สมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง

ขณะที่การคุ้มครองผู้บริโภคนอกจากจะมี สคบ. แล้วนั้น ยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่บังคับใช้สำหรับการทำโฮมช้อปปิ้ง เช่น 1.)พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2545 2.)พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 3.)พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2551 4.)พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 5.)พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 6.)พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 7.)พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 8.)พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 9.)พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 10.)พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และ 11.)มาตรฐานด้านจริยธรรมของสมาชิกสมาคมทีวี โฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย)นายทรงพล กล่าวทิ้งท้าย

About mlmpress

Check Also

TVD จับมือกับ Tri-Stage ประกาศ 6 แผนความร่วมมือ หลังเข้าลงทุน TVD

TVD จับมือกับ T …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *